Spojte se se světem

Společnost Retrack Czech s. r. o. vám nabízí širokou škálu služeb pro mezinárodní přepravu zboží.

Pronájem železničních vozů

  • K dispozici vozy od VTG, největšího železničního dopravce v Evropě
  • Disponujeme všemi základními druhy nákladních vozů
  • Technická podpora a management

Železniční přepravy

  • Stovky uskutečněných železničních přeprav ročně
  • Disponujeme dostatečnou kapacitou lokomotiv
  • Jsme schopni Vám nabídnout přepravu po železnici včetně první a poslední míle

Železniční spedice

  • Projektace přepravy
  • Komplexní zajištění železničních spedičních služeb
  • Svoz a rozvoz silniční dopravou